גיל ההריון  
ווסת אחרון  
שקיפות עורפית  
סקירה ראשונה  
סקירה שניה  
מיני סקירה  
תאריך לידה משוער  
 
הזיני תאריך ווסת אחרון והמחשבון יציג תאריכים לבדיקות חשובות בהריון